Menu
Your Cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА "ГРОСКО" ЕООД

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате нашият уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

I. ПРЕДМЕТ

1.1    Тези общи условия уреждат юридическата рамка на взаимоотношенията между "ГРОСКО" ЕООД, ЕИК 204776314, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Йосиф Стоянов“ № 5 наричано по-долу за краткост "Търговецът", и всеки потребител наричан по-долу за краткост "Потребител", на сайтът разположена на електронен адрес grosco.bg (наричан за краткост "Сайт", както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "ГРОСКО" ЕООД (наричани за краткост "Услуги").

1.2  Със съгласяването с „Общите условия“ Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.3 Поради голямото текучество на продукти е възможно да има разминаване в наличността на сайта и реалната такава. При поръчани продукти с изчерпана наличност уведомяваме клиентът и останалата част от поръчката се изпраща при негово съгласие. С приемането на настоящите условия, клиентът приема възможността за разминаване в наличностите и съответно търговецът не носи отговорност за пропуснати ползи, заради неналични продути.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Търговецът може по всяко време да извършва изменения в тези Общи условия.

2.2 Потребителят изрично се задължава да спазва всички авторски права, както и права, произтичащи от търговски марки и други обекти на интелектуална собственост на Търговеца и на всяко трето лице във връзка с използването на Сайта. Тези Общи условия не предоставят на Потребителя никакви други права, освен правото да използва Сайта по уговорения в този документ начин.

2.3 Потребителят няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднение при ползването на Сайта от другите потребители, както и да използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.


III ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

3.1 Потвърждавайки неотменимо съгласието си с текста на тези Общи условия, достъпни на Сайта, Потребителят декларира, че е получил от Търговеца относимата предварителна информация относно съществени разпоредби, която е уточнена по-долу, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, а именно:

Наименование на Доставчика: "ГРОСКО" ЕООД
Вписване в публични регистри: ЕИК 204776314
Данни за кореспонденция: Тел.: +359 (0) 879 82 35 82, E-mail: office@grosco.bg
Седалище и адрес на управление: ул. Йосиф Стоянов 5, 9000 Варна
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:  ул. Йосиф Стоянов 5, 9000, Варна

Работно време:
Понеделник - Петък от 9:30 до 17:30

Служебен адрес за кореспонденция и жалби на потребители:гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов 5, тел. +359 (0) 879 82 35 82, имейл office@grosco.bg. „ГРОСКО “ ЕООД разглежда всяка жалба в 30-дневен срок от постъпването ѝ, като уведомява Потребителя за своето решение по случая. В случай че Потребителят не е удовлетворен от решението на Търговеца, той може да предяви всички възможни претенции, предвидени в действащото законодателство.

Надзорни органи:


(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 91 53 519
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, "Врабча" № 1, ет.3, 4 и 5,
тел.: 02 / 933 05 65
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб сайт: www.kzp.bg


IV Начин на плащане

4.1 Плащането се осъществява при получаване на поръчката (наложен платеж).
4.2 Плащанията се извършват само в български лева.
4.3 Стойността на доставка не е включена в цената на продуктите и се заплаща при получаване на стоката.
4.4 Разходите за доставка са за сметка на купувача.
4.5 Ако при преглед на пратката, купувача я откаже, разходите и в двете посоки са за негова сметка.
4.6 Стойноста на доставката се изчислява на база тегло на поръчаните продукти и се визуализира непосредственно преди потвърждение на поръчката.