Menu
Your Cart

Политика за поверителност

Защита на данни

Защитата на вашите лични данни е изключително важна и ние стриктно се придържаме към разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), както и към специфичните за страната разпоредби за защита на данните, които се прилагат към нас. Следващото обяснение предоставя общ преглед на типа, обхвата и целта на обработката на данните. Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим нашите уеб страници и управляваните данни от умишлено или случайно манипулиране, загуба, унищожаване, промяна и срещу достъп от неоторизирани лица. За да защитим сигурността на данните ви по време на тяхното предаване, използваме най-новите методи за криптиране. Процедурите за архивиране и възстановяване, както и концепциите за роля и оторизация са важни въпроси, за нас. Съществуващите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

Име и данни за контакт на лицето, отговарящо за обработката на данни

Това известие за поверителност важи за обработката на данни от grosco.bg, собственик "ГРОСКО" ЕООД, 9000 Варна, ул. Йосиф Стоянов 5, E-Mail: office@grosco.bg.

Лични данни

Съгласно чл. 4, п. 1 от GDPR, личните данни представляват цялата информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Едно физическо лице се счита за идентифицируемо, когато може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез свързване с идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или една или повече специални характеристики, израз на физическа, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице. Към личните данни спадат имена, адреси, телефонни номера или имейл адреси.

Събиране и съхранение на данни, когато посещавате нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уеб сайт, данните, предавани от съответния браузър, се събират от уеб сървъра за предаване на данни и се съхраняват отчасти в дневници, така наречените лог файлове. Това са информацията за използвани от операционната система, типа на браузъра и версията на браузъра, за достъп до страната, доставчикът с псевдонимизиран IР адрес, времето на достъп т.нар. препращащи страници (предишна посетена страница), времето на заявка към сървъра, количеството данни, прехвърлени както и изтеглянето на файлове, които могат да се показват само в общ преглед. По този начин данните не могат да се свържат със съответното лице, което ги е подало, защото IP адресът му е псевдонимизиран. Сливането на тези данни с други източници на данни няма да бъде извършено. Събирането и съхранението на данни е за осигуряване на безпроблемно свързване и удобно използване на уебсайта ни, за оценка на сигурността и стабилността на системата и за други административни цели. Правното основание за обработка на данни е чл. 6, п. 1, изречение 1, подточка f от GDPR.

Предаване на данни в чужбина

Докато съхраняваме или обработваме сами лични данни, това се прави само в България. Интегрирането на съдържанието от трети страни, посочено по-долу (по-специално приставки за социални мрежи и инструменти за анализ), редовно води до предаване на данни до трети страни. Това може да доведе до предаване на данни в чужбина. Подробностите се предават в съдържанието на съответната трета страна.

Събиране и съхранение на данни чрез контактната ни форма

Ние Ви даваме възможността да се свържете с нас чрез контактна форма, предоставена на нашия уебсайт. За да изпратите запитване, трябва да въведете съответната задължителна информация. Допълнителна информация може да бъде предоставена доброволно. Обработката на данните за контакт с нас е в съответствие с чл. 6, ал. 1 стр. 1 от GDPR въз основа на вашето доброволно предоставено съгласие. Събраните от нас лични данни за използването на формата за контакт ще бъдат изтрити след постъпване на вашето запитване.

Социални мрежи

Интеграцията на съдържанието на социалните мрежи се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1 изречение 1 подточка f от GDPR въз основа на законните интереси на доставчиците на социални мрежи при излъчването на персонализирана реклама, за информиране на други потребители на социалната мрежа за вашите дейности на нашия уебсайт и за да настроите услугата.

Facebook

На някои от нашите уебсайтове има добавки от социалната мрежа Facebook, Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ (www.facebook.com). Можете да разпознавате приставки за Facebook чрез логото на Facebook или „Like-Button“ („Like“) на нашите страници. Можете да намерите общ преглед на приставките за Facebook тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Когато посещавате нашите страници, плъгинът (приставката) създава директна връзка между вашия браузър и Facebook сървъра, който информира Facebook че сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес. Докато сте влезли в профила си във Facebook, можете да свържете съдържанието на страниците ни с вашия Facebook профил, което позволява на Facebook да свърже вашето посещение на страниците с вашия потребителски акаунт. Като доставчик на услугата ние не знаем дали Вие желаете Facebook да свърже посещението ви с потребителския ни профил в Facebook, можете да го направите, като излезете от профила си във Facebook За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Facebook на www.facebook.com и https://www.facebook.com/privacy/explanation.

С помощта на приставката за Facebook може да се стигне до предаването на данни на Facebook. Facebook, със седалище в САЩ, е сертифициран по „Privacy Shield“, който гарантира спазването на нивото на защита на данните в ЕС.

YouTube

Нашият уебсайт включва, но не се ограничава до, плъгини от видео портала на YouTube, собственост на Google LLC, 600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (www.youtube.com). Когато посещавате уеб страница с YouTube модул, се осъществява връзка със сървърите на YouTube. По време на процеса сървърът на YouTube се информира коя страница сте посетили. В случай, че сте влезли в профила си в YouTube, е възможно да се свърже вашето потребителско поведение директно с вашия личен профил. Можете да изключите тази възможност за прехвърляне, ако излезете от профила си. За повече информация относно събирането и използването на информацията от YouTube, моля, прочетете декларацията за поверителност на адрес www.youtube.com и https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg.

Използването на съдържание в YouTube може да доведе до подаване на данни от Google. Google, със седалище в САЩ, е сертифициран за защитата за поверителност, който гарантира спазването на нивото на защита на данните в ЕС.

Google Analytics

Уебсайтът ни използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google LLC, представлявана от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (www.google.com). Използването се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1 изречение 1 точка f GDPR. Google Анализ използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уебсайта. Генерира се информация от „бисквитката“ за използването на уебсайта като:

⦁ вид / версия на браузъра,
⦁ използваната операционна система,
⦁ URL адресът на референтите (страницата, която преди това е била посещавана)
⦁ Името на хоста на компютъра за достъп (IP адрес)
⦁ времето на заявката на сървъра

обикновено се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. IP адресът, предоставен от Google Анализ като част от Google Анализ, няма да бъде обединен с други данни на Google. Също така разширихме кода „anonymizeIP“ на този сайт в Google Анализ. Това гарантира маскирането на Вашия IP адрес, така че данните да се събират анонимно. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайтa други услуги, свързани с използването на уебсайта и използването на интернет. Можете да предотвратите съхранението на „бисквитките“ чрез съответната настройка на софтуера на браузъра; ние обаче посочваме, че в този случай може да не сте в състояние да използвате в пълна степен всички функции на този сайт. Освен това можете да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от „бисквитката“, свързани с използването на уебсайта (включително IP адреса Ви), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите приставката за браузър, налична в следната връзка и инсталиране: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg. Като алтернатива на добавката за браузър, особено за браузъри на мобилни устройства, можете да предотвратите събирането от Google Анализ, като кликнете върху тази връзка. Ще бъде зададена „бисквитка“ за отказване, която предотвратява бъдещото събиране на данните ви, когато посещавате този уебсайт. Бисквитката за отказване е валидна само в този браузър и само за нашия уебсайт и се съхранява на вашето устройство. Използването на Google Анализ може да накара Google да изпраща данни.

Американската компания Google LLC е сертифицирана по „Privacy Shield“, която гарантира съответствие с нивото на защита на данните в ЕС.

Yandex Metrica

Нашият уеб сайт използва услугата Yandex Metrica, уеб услуга за анализ на Yandex LLC, ул. „Лвова Толстой“ 16, Москва, 119021, Русия (www.yandex.com). С помощта на Yandex Metrica, основаващ се на нашия легитимен интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за оптимизация и маркетингови цели в съответствие с чл. 6, ал. 1 точка f от GDPR, е псевдонимирана информация за посетителите, събрана, оценена и съхранена. От тези данни, псевдомизираните потребителски профили могат да бъдат създадени и оценени за същата цел. Yandex Metrica използва така наречените „бисквитки“, т.е. малки текстови файлове, които се съхраняват локално в кеша на интернет браузъра на посетителя на сайта. Тези „бисквитки“ се използват, наред с други неща, за разпознаване на браузъра, което позволява по-точно определяне на статистическите данни. IP адресът на потребителя е част от събраната информация, но се псевдомизира веднага след събирането и преди съхранението й, за да се изключи лична референция. Информацията, генерирана от „бисквитката“ (включително псевдонимният IP адрес), се предава и съхранява на сървър на Yandex в Руската федерация с цел защита на гореспоменатите интереси. Събраните данни с технологиите на Yandex никога няма да бъдат използвани за лично идентифициране на посетителя на този уебсайт без изричното съгласие на съответното лице и няма да бъдат комбинирани с лични данни за носителя на псевдонима.

Ако искате да деактивирате оценката на поведението на потребителите чрез „бисквитките“, можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите индивидуално да ги приемете или да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или като цяло. Друга възможност е да се откажете от събирането на данни от Yandex, което ще Ви позволи да зададете добавка за отказване, която можете да получите на следния уебсайт: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

Facebook Pixel

В момента имаме интегриран на нашия уеб сайт пиксел от Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ (www.facebook.com). Facebook Pixel е кратък код на JavaScript, който администраторът на профила за рекламиране във Facebook може да използва за оптимизиране на рекламите или получаване на отчети за реализации от няколко устройства. Реализациите са процес, който преобразува статуса на човек в нова държава. Пример за това е трансформирането на посетител на уеб сайт в клиент. Когато се зарежда уеб страница, пикселът във Facebook изпраща общата информация за сесията на браузъра във Facebook. Пикселът в Facebook записва три типа данни всеки път, когато се зарежда:
(i) HTTP заглавки: HTTP заглавията съдържат набор от информация, която се изпраща през стандартен уеб протокол между заявка за браузър и сървър в Интернет. HTTP заглавията съдържат информация като IP адреси, информация за уеб браузъра, местоположение на страницата, документ, URL адрес и потребителски агент на уеб браузър.
(ii) Специфични за пикселите данни: Това включва данните за пиксела и данните от „бисквитките“ на Facebook, използвани за свързване на събития с конкретен промоционален акаунт в Facebook и свързването с лице, известно на Facebook.
(iii) Събития с персонализирани данни: Разработчиците и специалистите по маркетинг по желание могат да изпращат допълнителна информация за посещението чрез стандартни и персонализирани събития с данни. Например типичните събития с персонализирани данни са информация за това, дали е направена покупка на определена страница. Повече информация за събитията с персонализирани данни можете да намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel.
Правното основание за събирането на лични данни чрез пиксела във Facebook е законният ни интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга съгласно чл. 6, ал. 1 точка f GDPR. Ако не искате да използвате пиксела във Facebook, можете да кликнете върху тази връзка. Ще бъде зададена „бисквитка“ за отказване, която предотвратява бъдещото събиране на данните Ви, когато посещавате този уебсайт. Бисквитката за отказване е валидна само в този браузър и само за нашия уебсайт и се съхранява на вашето устройство. Когато посещавате уеб страница, която използва Facebook рекламни продукти, браузърът изпраща определени данни на Facebook, като например URL адреса на сайта и бисквитките на Facebook. Данните ще бъдат изпратени на Facebook. Facebook, със седалище в САЩ, е сертифициран по „Privacy Shield“, който гарантира спазването на нивото на защита на данните в ЕС.

Tawk.to

Нашият уебсайт включва, но не се ограничава до, плъгини за чат комуникация чрез уеб платформата Tawk.to, собственост на Search Marketing Services SIA, Bebru iela 43-19, LV-1067, Рига, Латвия (www.tawk.to). Чатът е интегриран в уеб страницата ни посредством javascript код. Когато посещавате уеб страницата, се осъществява директна връзка със сървърите на Tawk.to, дори и да нямате профил в tawk.to или да не сте влезли в акаунта си. Когато взаимодействате с модула, например използвайки чата, съответната информация се изпраща на сървърите на tawk.to и се запазва на тях. Събраните данни включват следното: история на чата, определено име, IP адрес по време на чата (въз основа на IP) и страната на произход. Тези данни няма да бъдат предадени на трети страни и се използват само за подобряване на услугите ни и за вътрешни статистически данни. Използвайки чата, приемате тези правила. Моля, вижте и декларацията за поверителност на tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy, както и допълнителната информация. Можете също така, напълно да блокирате tawk.to модула с добавки за вашия браузър, напр. със скриптовия блокер „NoScript“ (noscript.net).

Бисквитки / Cookies

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри използваемостта и да предостави определени функции. "бисквитките" са малки текстови файлове, които временно се съхраняват от браузъра на Вашия компютър. Те са безвредни и не съдържат вируси. Това обикновено са така наречените бисквитки за сесии, които автоматично се изтриват в края на посещението. Могат да се използват и бисквитки, които остават съхранявани на компютъра на потребителя и служат за разпознаване на връщащите се потребители. Браузърите могат да бъдат конфигурирани да информират потребителя за настройката на "бисквитките". Освен това можете да посочите в кои случаи се разрешава съхранението, дали бисквитките трябва да бъдат изтрити веднага след затварянето на браузъра и кои бисквитки обикновено трябва да бъдат блокирани. С деактивираните „бисквитки“ пълната функционалност на уеб сайта не може да бъде гарантирана.

Предаване на данни на трети страни

Ние прехвърляме вашите лични данни само на трети страни:
– ако в съответствие с чл. 6, ал. 1 изречение 1 точка a GDPR сте дали своето изрично съгласие за това;
– ако разкриването по чл. 6, ал. 1 изречение 1 точка f GDPR е длъжно да утвърждава, упражнява или защитава правни искове и няма причина да се предполага, че имате преобладаващо легитимен интерес да не разкривате вашите данни в случай, че оповестяването по чл. 6, ал. 1 изречение 1 точка c GDPR има законово задължение и до степента, в която съгласно чл. 6, ал. 1 изречение 1 точка b GDPR се изисква за уреждане на договорни отношения с Вас.
Във втория случай вашите лични данни се предават на трети лица ексклузивно на партньорите по услугата, участващи в изпълнението на договора, като например: независими търговци, логистичната компания, свързана с доставката, и банката, отговорна за плащанията. Въпреки това, в случай на разкриване на Вашите лични данни на трети страни, обхватът на предадените данни е ограничен до необходимия минимум.

Вашите права като потърпевши

Като страна по обработката на Вашите лични данни, приложимото право Ви дава пълни права, за които ще Ви информираме по-долу:
Ако вашите лични данни се основават на законни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1 изречение 1 точка f GDPR и се обработват, имате право да подадете възражение срещу обработката на Вашите лични данни в съответствие с чл. 21 GDPR, при условие че има основания за това, произтичащи от конкретната ситуация, или възражението е насочено срещу директната реклама. В последния случай имате общо право на възражение, което се изпълнява от нас, без да посочвате конкретна ситуация. Ако искате да упражните правото си на отмяна или възражение, моля, изпратете имейл на посочения по-горе електронен адрес.

Право на информация (член 15 GDPR)

Имате право на информация относно обработваните от нас лични данни, целите на обработката, категориите обработвани лични данни, получателите или категориите получатели, на които се разкриват данните Ви, планирания период на запазване или критериите за обработка на данните, определяне на срока за съхранение, правата на субекта на данните, източникът на Вашите данни, в случай че те не са събрани от нас и вашето право на информация, което се гарантира съгласно чл. 46 GDPR, когато препращате данните си към трети държави.

Право на поправка (член 16 GDPR)

Имате право на незабавна корекция и / или попълване на личните Ви данни, съхранени при нас.

Право на анулиране (член 17 GDPR)

Имате право да поискате изтриването на Вашите лични данни, ако изискванията на чл. 17, ал. 1 GDPR са изпълнени. Това право може да бъде ограничено, когато обработката е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, поради причини от обществен интерес или за отстояване, упражняване или защита на права.

Право на ограничаване на обработката (член 18 GDPR)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат ограничени:
– докато точността на Вашата информация е оспорвана;
– ако откажете да изтриете данните си за неправилна обработка и вместо това поискате да бъдат ограничени данните Ви;
– когато обработвате данните си, за да утвърдите, упражнявате или защитите правни искове, след като повече не изискваме такива данни за целта, или ако сте направили възражение въз основа на конкретна ситуация, доколкото знаем, че законните ни причини преобладават.

Право на информация (член 19 GDPR)

Ако имате право да коригирате, да изтриете или да ограничите обработката до нас, ние сме задължени да уведомим всички получатели, на които разкриваме личните Ви данни за тази корекция или заличаване на данните или ограничаване на обработката, освен ако това се окаже невъзможно или включва непропорционални усилия. Имате право да бъдете информирани за тези получатели.

Право на преносимост на данни (член 20 GDPR)

Имате право да получавате в структуриран, общ и машинно четим формат личната информация, която сте ни предоставили, или да поискате предаване на друго отговорно лице, когато това е технически осъществимо.

Право на отмяна на предоставено съгласие (член 7, параграф 3 GDPR)

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на данни по всяко време с бъдещ ефект. В случай на оттегляне незабавно ще заличим съответните данни, доколкото по-нататъшната обработка не може да се основава на правна основа за обработка без съгласие. Отмяната на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието, до отмяната.

Право на обжалване (член 77 GDPR)

В случай на предполагаеми нарушения на приложимите разпоредби за защита на данните, моля да ни информирате. Ние незабавно ще прегледаме Вашето съобщение и ще предприемем необходимите действия. Освен това имате възможност да подадете жалба до съответните органи за защита на данните.